Vi oppdaterer vår hosting løsning, Plesk, fra versjon 18.0.24 til 18.0.25. Det er ikke forventet noe nedetid. Liten sjans for at det berører noen av våre tjenester.


Med denne oppdateringen vil vi få tilgjengeliggjort PHP 7.4.3. Vi vil gradvis rulle ut dette på kundene våre sine nettsider. Oppdateringen inneholder feilrettinger fra PHP 7.4.